Seneste nyt fra HK Luftfart SAS

Information omkring situationen i SAS 9. juni 2022

Kære kollega, kære medlem

 

Der går ikke en dag i øjeblikket, hvor SAS ikke er nævnt i medierne.

Men særligt i denne uge, har det været slemt.

 

Hvad er så op og ned i alle de informationer der tilgår os via medierne og vores ledelse.

 

Det vi ved, og som vi har vist siden 2010, er at den Svenske regering har fået mandat ved rigsdagen, til at afvikle sine aktier i SAS. Det har man nu meldt klart ud.

 

Vi har selv som klub, været indkaldt til flere forhandlinger omkring besparelser. Men som alle allerede ved, så kan vi ikke byde ind med mere. For at forstå det, skal man huske på, at 80% af alle HK medlemmer i SAS/SGH,

Er på nedsat tid. Her taler vi om 74% stillinger eller derunder. Det betyder, at udhuler man løn og arbejdsvilkår yderligt, så vil der være mange, som ikke kan få den højeste dagpengesats, eller lønsikring såfremt man skulle blive opsagt.

Det kan vi og vil vi ikke være med til.

 

Nu er vi så ved en ny skillevej. Vi har netop alle modtaget beskeden, at forhandlingerne mellem SAS og piloterne nu er brudt sammen, og at de har udsendt strejkevarsel. Det stiller selvfølgelig en masse spørgsmål. Og her er det meget vigtigt, at man prøver at sortere i alle de informationer der kommer, både fra virksomhedens side, men også fra den anden part, piloterne. Sandheden skal nok findes midt imellem.

 

Derfor er det vigtig, at alle andre faggrupper ikke bære mere brænde til deres bål.  Vi skal holde os for gode til at starte, eller gå videre med sladder i denne tid. Vi som tillidsrepræsentanter i HK, vil forsøge at navigere os igennem de informationer som tilgår os, og vil så orientere løbende.

 

Selvom det kan være frustrerende at være vidne til, så hjælper det ikke at vi stigmatiserer en bestemt faggruppe. Så derfor appellerer vi til alle, at få samarbejdet til at fortsætte som normalt, uagtet situationen med SAS og piloterne.

 

Som det ser ud nu, vil datoen d. 29. juni være der, hvor en evt. strejke vil kunne starte. Det håber vi naturligvis alle ikke kommer til at ske.

 

 

 

På vegne af bestyrelsen

 

Sheila Rankilde & Henrik Meiner

Lokalaftale omkring faglig tid

Afholdelse af generalforsamling og valg af tillidsrepræsentanter

27. marts 2020

Kære kollega, kære medlem, 

Vi har i dag været i kontakt med HK Privat, i forhold til afholdelse af generalforsamling og valg af tillidsrepræsentanter for de kommende to år. 

Vi har ligeledes været i kontakt med stedet hvor vi havde planlagt at afholde generalforsamling torsdag den 28. maj 2020.

HK Privat har i disse Covid-19 tider, valgt at aflyse alle kurser og arrangementer - og de har ligeledes rådet os til, at vi tilsidesætter vores egne vedtægter lidt, i en situation som er så usædvanlig som denne. 

Ingen af os ved, hvor længe situationen vil se ud som nu.
 

Ved at flytte vores generalforsamling allerede nu, undgår vi dog at miste en masse penge grundet afbestilling. Vi har været i en god dialog og faktisk fået lov til at finde en ny dato, uden ekstra omkostninger.

Vi vurderer, at der burde være en chance for, at alt igen er mere ved normalen når vi kommer på den anden side af sommeren 2020.

Vi havde som nævnt, planlagt generalforsamling til afholdelse torsdag den 28. maj 2020 fra
kl:16:30 - 22:30. Generalforsamlingen vil nu finde sted, onsdag den 23. september 2020 fra 16:30-22:30.

I forhold til valg af tillidsrepræsentanter, er vi ligeledes blevet rådført til at udskyde dette, til situationen er mere normal. Dette på baggrund af den usikkerhed der ville kunne opstå, ved at skifte hele- eller dele af bestyrelsen ud, på nuværende tidspunkt.

Vi er endnu ikke sikre på, hvornår et valg af tillidsrepræsentanter kan gennemføres, men vi vil naturligvis gerne være klar til afholdelse, så snart situationen tillader dette.

Vi modtager derfor stadig, hellere end gerne mails fra kollegaer, som måtte have mod på at stille op som tillidsrepræsentanter. For opstilling, vil der være deadline for opstilling pr. mail til luftfarthk@luftfarthk.dk senest tirsdag den 6. april 2020 kl:12:00.

Vi oplever i disse dage, at nogle af de få kollegaer som ikke allerede er medlemmer - i stor stil melder sig ind i klubben. Det er vi naturligvis glade for - hos os er der altid plads til flere. 

Sammen står vi stærkere.

Vi har udsendt to Q&A indenfor de seneste dage. Vi anbefaler altid, at I kigger på den nyeste udgave I får tilsendt - da der løbende kan ske ændringer, eller tilrettelser af spørgsmålene og svarene - i takt med at trafikken og omstændighederne ændres.

Vi får stadig spørgsmål vedrørende A-kasse og supplerende dagpenge. Vi kan ikke og må ikke rådgive omkring A-kasse og dagpenge forhold. I den forbindelse skal du altid tage direkte kontakt med den A-kasse som du eventuelt er tilknyttet.

Amager Strandvej 418B, 1. sal, 2770 Kastrup vil fortsat være lukket ned.

Vi håber naturligvis på alle medlemmers forståelse for dette.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

HK Luftfart SAS

Ny overenskomst

18. marts 2020

Kære kollega, kære medlem,

Bestyrelsen har dags dato afholdt et kort møde, for at blive præsenteret for resultatet af vores forhandlinger om en ny overenskomst.

Under normale omstændigheder ville vi afholde informationsmøder for jer alle, men set i lyset af den nuværende situation og myndighedernes anbefalinger, er dette desværre ikke en mulighed.

Vi vil være at finde i driften i dag fra kl.12:30 - hvor vi vil være klar til at svare på alle de spørgsmål i måtte have, i forhold til overenskomsten.

Vi vil fortsat være til rådighed mandag-fredag fra 08:00-16:00. Henrik og Mikkel kan altid fanges pr. telefon.

For nuværende er fokus for os, at være til stede og være iblandt jer.

 

Om den nye overenskomst:

Alle løntrin vil stige som følger:

01. marts 2020 med 513 kr.

01. marts 2021 med 513 kr.

01. marts 2022 med 505 kr.

Særlig opsparing:

Særlig opsparing udgør 01. marts 2020 - 5,0%

01. marts 2021 - 6,0 %

01. marts 2022 - 7,0 %

I forhold til tillæg:

Pr. 1. marts 2020 er vi glade for at kunne meddele, at der indføres et nyt genetillæg på kr. 21,- pr. time - dette tillæg vil være for arbejde på hverdage, mandag til fredag i tidsrummet fra kl.19 til kl. 21.

70 % af os er ansat på andet end fuldtidskontrakt. Dette har stor indflydelse på vores pensionsopsparinger - og i den forbindelse er vi glade for, at vi nu har forhandlet os frem til, at der vil blive optjent pension af time-til-time op til fuldtidsnorm.

For at muliggøre ovenstående, er følgende tillæg blevet ændret som følger: Kompensation for mistet fridag på bliver sat ned fra 981 kr. til 921 kr. pr. 1. marts 2020. Tillæg for manglende spisepause falder fra 353 kr. til 303 kr. pr. 1. marts 2020.

Skiftkonverteringstillæg 774 kr. nedsættes til 700 kr. pr. 1. marts 2020.

Bortset fra skiftkonverteringstillæg, er det værd at bemærke, at ovenstående tillæg er tillæg som gives på grundlag af frivillige tilvalg.

Genetillæg reguleres ikke pr. 1. marts 2020, men vil blive reguleret for første gang pr. 1. marts 2021 med 1,6 %. og pr. 1. marts 2022 med 1,6 %.

I forhold til D-dage på særlige dage - 24. december og 31. december/1. januar, har vi indgået en hensigtserklæring om muligheden for at eliminere eller begrænse D-dage på disse særlige dage. Dette for at gøre det nemmere at planlægge samvær med familien, på disse specielle dage.

I forhold til kollegaer som er gået ned i tid, for at undgå 6-dages ugen, har vi ligeledes indgået en hensigtserklæring, om at de to ekstra dage kan lægges på en gennemskuelig måde, så dagene ikke mistes i forbindelse med afholdelse af ferie.

Nogle af de øvrige vigtige tiltag vi har fået med i overenskomsten, er bedre vilkår for arbejdsmiljørepræsentanter og en aftale om, at GDPR ikke må bruges til at begrænse de tillidsvalgtes adgang til relevante oplysninger.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

HK Luftfart SAS

Opdatering fra HK Luftfart SAS, fredag den 13. marts 2020

Kære kollega, kære medlem,

Der er sket meget de seneste dage. Det er der ingen der burde være i tvivl om længere. Alt ændrer sig fra dag til dag og ingen kan spå om hvordan- eller hvor længe situationen vil udvikle sig.

Vi vil her forsøge, at komme med opdateringer på nogle af de spørgsmål, som vi ved at I alle sidder med.

For nuværende vil vi holde kontoret på Amager Strandvej 418B, 1. sal, 2770 Kastrup lukket. Dette gør vi, da vi pt. og under de nuværende omstændigheder, kan arbejde lige så effektivt hjemmefra og dermed også forsøge at gøre vores for, at sygdom ikke spredes imellem os.

Vi er stadig fuldstændig til rådighed for jer og vi gør vores absolut bedste, for at holde jer så opdaterede, som vi kan - i takt med at vi er i kontakt med både bestyrelsen, ledelsen og vores bagland i HK Privat.

I forhold til forhandlingerne om overenskomst:

·        At vi ingen aftaler indgår om noget, før vores overenskomst er underskrevet. Dette har været vores standpunkt fra starten. Vi kan på ingen måde forhandle om besparelser, uden at have vores forhold for de kommende tre år på plads.

·        Vi har afholdt 10 forhandlingsmøder, siden opstartsmødet fredag den 31. januar. Det seneste møde blev afholdt i mandags. 

·        Efter 10 timers forhandlinger i mandags, nåede vi omkring midnat, næsten i mål. Der var desværre nogle få, men centrale punkter fra landsoverenskomsterne, som er helt essentielle at få med i vores særoverenskomst. SAS var ikke enige i dette.

·        Sent tirsdag eftermiddag meddelte vi ledelsen, at vi gerne fra vores side, ville forsøge en sidste gang, inden Forligsinstitutionen ville blive indblandet. I den forbindelse satte vi en frist, som hed dags dato, fredag den 13. marts.

·        I dag har vi modtaget et sidste udspil fra ledelsen. Dette udspil har vi meddelt SAS, at vi desværre fortsat ikke kan godkende. Dette betyder dermed, at forhandlingerne nu vil overgå til Forligsinstitutionen. 


Forligsinstitutionen er blevet informeret og vi afventer nu, at Forligsinstitutionen tager over og indkalder begge parter til forhandlinger, hvilket vil ske hurtigst muligt.

I forhold til COVID-19:

·        Regeringen har dags dato opdateret rejsevejledninger for alle lande til at man ”Fraråder alle unødvendige rejser”. Dette betyder, at alle kollegaer bosat i Danmark anbefales at blive her i landet og alle danskere som opholder sig i udlandet på rejser, anbefales at rejse hjem til Danmark, hurtigst muligt.

Dette skyldes, at man vil undgå at danskere rejser til udlandet og smitter andre. Samtidig vil man undgå en situation, hvor danskere i udlandet ikke kan komme hjem, i takt med at flere og flere lande lukker ned.

·        Vi vil opfordre alle til at følge myndighedernes vejledninger, på alle fronter.

·        Hvis du har influenza lignende symptomer, skal du ikke tage på arbejde, men kontakte din læge pr. telefon. Se evt. www.coronasmitte.dk 


I forhold til nuværende rygter og utryghed på arbejdspladsen:

·        At vi ikke har aftalt med ledelsen, at vi går 20 % ned i løn. Ønsket om generel lønnedgang, er sendt fra SAS til samtlige ansatte. I mailen står der ligeledes oplyst, at dette er en anbefaling fra ledelsens side. 

·        Vi er fuldstændigt klar over de konsekvenser, som det ville have for mange kollegaer, at gå 20 % ned i løn. Hovedparten af os er ansat på mindre end fuldtid, hvorfor en 20 % nedsættelse, ville kunne resultere i problemer med understøttelse.

·        Det er en forudsætning, for en sådan løsning, at alle faglige organisationer i virksomheden løfter opgaven samlet.  

·        At vi vil gøre alt hvad der står i vores magt, for at finde andre muligheder end nedgang i lønnen. Nedgang i lønnen er for os at se, den sidste udvej.  

·        At vi ikke kan indgå nogle aftaler, før disse har været til afstemning blandt berørte medlemmer - dette er jf. klubbens vedtægter §8, stk. 9: ”Elektronisk afstemning ved lokale aftaler. Bestyrelsen skal foretage elektronisk afstemning blandt de berørte medlemmer ved lokale aftaler der fører til ændringer af deres løn- og arbejdsvilkår. Resultatet afgøres ved almindelig stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer."

Vi har gjort alt, for at være så synlige som muligt undervejs - og vi er glade for, at vi hele vejen rundt, har mødt kollegaer som har udvist forståelse for den nuværende situation.

Vi håber at ovenstående besvarer nogle af jeres spørgsmål. Vi kan fortsat kontakte os pr. mail på luftfarthk@luftfarthk.dk. Kontortelefonen er ikke åben i øjeblikket, men på www.hksas.dk, kan I som altid finde kontaktoplysninger og generel info.

Vi vil ligeledes opdatere Facebook siden ”HK Luftfart SAS”, efter bedste evne.

Hvis du har behov for at komme i direkte kontakt med en af os, kan du finde vores forskellige telefonnumre under www.hksas.dk/om-hk-luftfart-sas/bestyrelsen

Lad os stå sammen, men holde fysisk afstand til hinanden. Vi er i en situation, som aldrig tidligere har været oplevet. Vi navigerer alle i ukendt farvand, efter bedste evne.

Vi skal nok klare den. 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

HK Luftfart SAS

OK20 forhandlinger

OK20 forhandlinger


Kære kollegaer, kære medlemmer,

Grundet OK20 forhandlinger
, vil kontoret på Amager Strandvej 418B, 2770 Kastrup - holde lukket alle mandage og fredage i februar.

Mvh.

Forhandlingsudvalget

Sheila Rankilde (KP)
Johnny Brøndum (SAS Cargo)
Henrik Meiner (KL) 
Mikkel Stærk (KL)

Søg på HK Luftfart
Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
#0984B2
#7a2638
#149ACC
#FFF219
#F2F2F2